Hasil Tes Saringan Masuk SD Narada Periode Oktober 2020

Hasil Tes Tertulis – Gelombang I
Calon Murid SD Narada
Tahun Akademik 2021/2022

NoNamaKelasTanggal TesStatus
1Louis Alexander Efendy15-Oct 2020 Diterima
2Agam Raksi Nauda15-Oct 2020 Diterima
3Ananta Nicholas Ng15-Oct 2020 Diterima
4Brian Evan Teddy15-Oct 2020 Diterima
5Arana Dhana Viryawan15-Oct 2020 Diterima
6Ariana16-Oct 2020 Diterima
7Dennis16-Oct 2020 Diterima
8Edgar16-Oct 2020 Diterima
9Prajna Sadikin16-Oct 2020 Diterima
10Louis Huntington16-Oct 2020 Diterima
11Valentino16-Oct 2020 Diterima
12Felicia Caitlin17-Oct 2020 Diterima
13Giselle Tian Wijaya17-Oct 2020 Diterima
14Madelaine17-Oct 2020 Diterima
15Rayden Cittasamvaro17-Oct 2020 Diterima
16Kenneth18-Oct 2020 Diterima
17Ray Wood18-Oct 2020 Diterima
18Jose Moses Karamoy18-Oct 2020 Diterima
19Edric Prajna A37-Oct 2020 Diterima
20Nadine48-Oct 2020 Diterima
21Millie Oliveira Chandra48-Oct 2020 Diterima

12 Oktober 2020

Mettacittena,

NARADA SCHOOL

Related posts

Leave a Reply